Metode med observation kan opløse svære situationer