STYRK KOMMUNIKATION & SAMARBEJDE

Savner du, at dine medarbejdere arbejder mere på tværs?

Skal medarbejderne være bedre til at se fordele i det tværfaglige samarbejde, så ressourcerne kan bruges fuldt ud?  

Skal medarbejderne bruge en professionel kommunikation, så alle ansatte føler sig godt tilpas, og så kunder og borgere mærker den gode energi?

√ Ja, jeg vil gerne have en professionel arbejdsplads
med plads til glæde og ordentlig kommunikation

√ Jeg vil gerne sikre mig, at der er et ordentligt arbejdsmiljø for alle ansatte

√ Jeg vil gerne have at kunder og borgere bliver behandlet ordentligt

Ja, jeg vil gerne have et godt arbejdsmiljø som sikre samarbejde og god kommunikation